Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh có dạy rằng “tất cả những vị Tăng sĩ chân thật đều có tâm chân chân thật, kiên cố tu tập và thực hành lời Phật dạy một cách chân chính, trung thực. Các Ngài có tàm, có quý cho nên hổ thẹn mà tu hành.” Câu chuyện của Đại Đức Ay-a-mit-ta khi đi khất thực đã nói lên được điều đó, vì tâm hổ thẹn trước sự thành kính cúng dường của thí chủ mà Ngài đã quyết tâm tu hành, thành tựu được Thánh quả.
Kính mời quý Phật tử cùng lắng nghe câu chuyện của Đại Đức Ay-a-mit-ta qua lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài