“Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng – là ba ngôi vị vô cùng quý báu”. Người giữ trọn niệm quy y Tam Bảo, sau khi chết, tuyệt đối không đọa vào ba đường ác.
Trong chuyên đề trước, quý Phật tử đã tìm hiểu được ý nghĩa của ba ngôi vị quý báu là Phật – Pháp – Tăng. Vậy, tại sao chúng ta nên Quy Y Tam Bảo? Quy Y Tam Bảo có ý nghĩa thế nào? Mời quý Phật tử tiếp tục đọc “Chuyên đề II – Tại sao Phật tử nên Quy Y Tam Bảo” để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này.

Tất cả chúng ta hầu hết đều có một mong mỏi, đó là có chỗ để nương tựa, cậy nhờ
Tất cả chúng ta hầu hết đều có một mong mỏi, đó là có chỗ để nương tựa, cậy nhờ
“Khi ta thấy Tam Bảo cao quý như vậy rồi thì chúng ta nên quay về xin được nương tựa vào Tam Bảo” - Sư Phụ chia sẻ
“Khi ta thấy Tam Bảo cao quý như vậy rồi thì chúng ta nên quay về xin được nương tựa vào Tam Bảo” – Sư Phụ chia sẻ
Đồng thể Tam Bảo là một trong ba bậc Tam Bảo
Đồng thể Tam Bảo là một trong ba bậc Tam Bảo
Quy y Tam Bảo trong tâm
Quy y Tam Bảo trong tâm
Quy y Tam Bảo rất quan trọng
Quy y Tam Bảo rất quan trọng
Mỗi chúng sinh nếu được quay về nương tựa, quy ngưỡng ba ngôi báu thì thế giới này thật hạnh phúc an vui
Mỗi chúng sinh nếu được quay về nương tựa, quy ngưỡng ba ngôi báu thì thế giới này thật hạnh phúc an vui

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài