11 T1, 2020

Tại sao khi yêu thì thương nhau hết lòng, khi lấy về lại ghét, làm khổ nhau?

Hôn nhân là kết trái của tình yêu chân chính, là cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của lứa đôi. Nhưng có những cặp đôi khi yêu thì rất thương nhau nhưng khi lấy về lại ghét và làm khổ nhau...

53 0

11 T1, 2020

Tại sao khi yêu thì thương nhau hết lòng, khi lấy về lại ghét, làm khổ nhau?

Hôn nhân là kết trái của tình yêu chân chính, là cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của lứa đôi. Nhưng có những cặp đôi khi yêu thì rất thương nhau nhưng khi lấy về lại ghét và làm khổ nhau...

53 0
5

Bình luận (0)