Đề Bà Đạt Đa xuất gia, trở thành một vị Tỳ-kheo nhưng lại phá Tăng đoàn là đã phạm trọng tội, phải chịu quả báo vô cùng thống khổ. Trong Pháp và luật của Đức Phật nói rõ, Tỳ-kheo Ni, Sa-di hoặc Sa-di Ni đều không thể chia rẽ Tăng, chỉ có Tỳ-kheo Tăng mới có thể chia rẽ Tăng đoàn được. Người chia rẽ Tăng đoàn sẽ bị đọa địa ngục, chịu thống khổ trong đó chừng một kiếp trái đất.

>>> Chuyện Đề Bà Đạt Đa hãm hại Phật và bài học ý nghĩa đằng sau

Và chính Đề Bà Đạt Đa, sau khi tạo ác nghiệp chia rẽ Tăng đã bị đốt cháy trong địa ngục A Tỳ, chịu muôn vàn sự tra tấn đau khổ. Có nhiều người thắc mắc rằng: Đức Phật là bậc toàn giác, Ngài chắc hẳn phải biết trước những sự việc mà Đề Bà Đạt Đa gây ra. Nhưng tại sao Ngài vẫn cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia làm Tỳ-kheo?
Qua video: “Tại sao Đức Phật cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia dù biết ông ta sẽ phá Tăng đoàn?” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ trả lời được những câu hỏi đó, từ đó hiểu hơn về ý nghĩa việc làm của Đức Phật.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *