“Sư Phụ rất mong các Phật tử thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để chung tay với cả nước trong việc phòng, chống đại dịch COVID-19 được thắng lợi. Các Phật tử nên ở tại nhà và chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; Dành nhiều thời gian để tu tập: nghe Pháp, tụng Kinh, lễ Phật, sám hối, tọa thiền, xoay lại nội tâm, thanh lọc nội tâm làm tăng trưởng các thiện pháp; Hồi hướng công đức tu tập này cầu nguyện nhằm hóa giải, tiêu trừ đại dịch COVID-19 tại đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới và nạn hạn hán tại các vùng trên lãnh thổ Việt Nam.”

>>> Khuyến thỉnh Phật tử tu tập tại nhà hồi hướng cầu nguyện nhằm hoá giải, tiêu trừ đại dịch Covid-19 và nạn hạn hán

Lời khuyến thỉnh của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh khyến hóa Phật tử tuân thủ chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Lời khuyến thỉnh của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh khyến hóa Phật tử tuân thủ chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, Nhân dân Phật tử thực hiện cách ly 15 ngày trên toàn xã hội (kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020)
Theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, nhân dân Phật tử thực hiện cách ly 15 ngày trên toàn xã hội (kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020)
Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, chỉ ra ngoài trong một số trường hợp và các trường hợp khẩn cấp khác
Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, chỉ ra ngoài trong một số trường hợp và các trường hợp khẩn cấp khác
Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *