“Chúng con nguyện cầu cho chính Pháp được tuyên dương, người người thấm nhuần lời Phật dạy, tin sâu Tam Bảo, ứng dụng tu hành, chuyển hóa thân tâm, lớn mạnh thiện Pháp, chính báo sáng ngời hạnh đức, y báo rực rỡ tốt tươi, nhân thiên giao cảm, mưa thuận gió hòa, đất trời thanh thái, chính khí hưng long, dịch bệnh sớm tiêu trừ, đạo đời tốt đẹp…” – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh bạch thỉnh.
Ngày Nguyên Đán xuân Tân Sửu, vào giờ khắc Giao thừa, khi năm cũ đã qua, năm mới vừa đến, thể theo phong tục lưu truyền, giữ gìn văn hóa ngàn xưa nước Việt, tại nơi Đại hùng bảo điện chùa Ba Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng đã tụng kinh lễ Phật, tác lễ cầu an.
Nương vào ân đức Tam Bảo, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã hồi hướng công đức tu hành, cầu nguyện cho mọi người đều được tăng trưởng phúc lành, tăng duyên Bồ đề, gia đình bình an, các sự kiết tường, chư tai tiêu diệt. Nguyện cầu hồi hướng cho đất nước Việt Nam được thái bình, nhân dân an lạc, người người cùng nhau làm lành, tu theo chính đạo.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận!

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh niêm hương bạch Phật trong lễ cầu quốc thái dân an
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh niêm hương bạch Phật trong lễ cầu quốc thái dân an
Quý Thầy thắp hương tại ban Tam Bảo
Quý Thầy thắp hương tại ban Tam Bảo
Chư Tăng trang nghiêm tham gia khóa lễ
Chư Tăng trang nghiêm tham gia khóa lễ
Chư Tăng tụng kinh Điềm Lành trong khóa lễ
Chư Tăng tụng kinh Điềm Lành trong khóa lễ

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài