Một trong bốn ân lớn Đức Phật dạy một người cần đền đáp có ân của quốc gia, đất nước. Chúng ta được sống trong thời hòa bình, được pháp luật bảo vệ, được an ổn tu tập,… đều nhờ vào ân của quốc gia. Là người con Phật, chúng ta không thể không tìm cách để báo đền ân đức của đất nước, của những người đã vì nước hy sinh, lấy lại nền độc lập cho dân tộc. Thấm nhuần lời dạy của Đức Phật qua lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã phát nguyện tu tập, làm phước, cúng dường Tam Bảo, sớt bát cúng dường chư Tăng để hồi hướng, nguyện cầu cho đất nước được hòa bình, thịnh trị.

>>> Thông báo chương trình thọ nhận sự đặt bát cúng dường của Phật tử CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa

Với lời thỉnh cầu tha thiết được sớt bát cúng dường chư Tăng hồi hướng phúc báu nguyện cầu đất nước thái bình an lạc của các Phật tử CLB Cúc Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng đã từ bi hứa khả thọ nhận sự đặt bát cúng dường của các Phật tử trong 4 ngày. Ngày 12/4 nhuận/Canh Tý (nhằm ngày 03/6/2020) là ngày đầu tiên diễn ra chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng.

Ngay từ sáng sớm, các Phật tử đã cẩn thận chuẩn bị vật phẩm, đội nắng vào rừng thiền Tăng, thành kính đón đợi Tăng đoàn để được sớt bát cúng dường. Dưới cái nắng gay gắt đầu tháng 6 nơi núi rừng Thành Đẳng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu đoàn chư Tăng trong màu áo huỳnh y giải thoát, bước những bước chân tự tại trên con đường mòn đầy sỏi đá gai góc. Tay ôm bình bát khất thực, Sư Phụ và Tăng chúng trang nghiêm khất thực, tuần tự theo thứ lớp, từ bi thọ nhận thực phẩm cúng dường của Phật tử.

>>> Thông báo chương trình chư Tăng thọ nhận sự đặt bát cúng dường

Dưới ánh nắng mùa hạ, Sư Phụ dẫn đầu Tăng đoàn từ trong rừng thiền ra bìa rừng để thọ nhận sự đặt bát cúng dường của các Phật tử
Dưới ánh nắng mùa hạ, Sư Phụ dẫn đầu Tăng đoàn từ trong rừng thiền ra bìa rừng để thọ nhận sự đặt bát cúng dường của các Phật tử

Trước tâm nguyện báo đền quốc gia, cầu cho đất nước thái hòa, nhân dân an lạc của các Phật tử CLB Cúc Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chỉ dạy: “Hôm nay, các quý Phật tử với lòng thành kính và khát ngưỡng công đức Tam Bảo, với tâm biết ơn, đền ơn, đặc biệt là tâm đền đáp tứ trọng ân, các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng thành tâm phát nguyện tu tập một tuần và phát nguyện sớt bát cúng dường chư Tăng để cầu nguyện cho quốc gia, xã hội được bình an, đất nước xuất hiện những vị minh quân; và cũng cầu nguyện cho các vị Thánh nhân sớm xuất hiện nơi đời để giúp dân cứu nước và hoằng dương Phật Pháp. Chư Tăng thấy đây là một thiện nguyện rất tốt đẹp. Các Phật tử sau khi học Pháp đã hiểu được Pháp, rồi thực hành Pháp, phát thiện nguyện như vậy để cầu nguyện cho đất nước được hưng thịnh là điều rất quý báu. Khi chư Tăng tu tập, Phật tử thực hành đúng Pháp thì chắc chắn sẽ được chư Thiên, chư vị thần linh hộ trì cho những điều tốt đẹp. Hôm nay, thay mặt chư Tăng, Sư Phụ chúc nguyện cho những thiện nguyện của các Phật tử sớm được thành tựu. Chúc nguyện cho các Phật tử cùng gia quyến được sức khỏe, thọ mạng dài lâu, dung sắc tốt đẹp, được an vui và sinh xứ vào chỗ cao quý, đặc biệt là có duyên với chính Pháp để tu hành sớm được thoát luân hồi sinh tử. Đó là lời chúc nguyện của chúng Tăng đến toàn thể các quý Phật tử hôm nay”. Sau khi chỉ dạy các Phật tử, Sư Phụ và chư Tăng trở lại rừng thiền, tiếp tục thời khóa thọ trai buổi trưa.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chúc nguyện đến toàn thể quý Phật tử trong buổi sớt bát cúng dường
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chúc nguyện đến toàn thể Phật tử trong buổi sớt bát cúng dường

Được tham gia cúng dường Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng, bạn Mai Tài Linh – cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương Hà Nội chia sẻ: “Khi sớt bát cúng dường chư Tăng, mình hướng tâm đến đất nước chúng ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm từ phong kiến phương Bắc đến thực dân đế quốc Pháp, Mỹ. Biết bao người đã anh dũng hy sinh thân mình để gìn giữ nền hòa bình đất nước. Hiện tại, đất nước ta đang thái bình, mình mong muốn cho đất nước ngày càng phát triển, không xảy ra chiến tranh, loạn lạc, không xảy ra dịch bệnh, cuộc sống hạnh phúc và được an ổn tu tập theo giáo Pháp của Đức Phật. Qua buổi sớt bát cúng dường chư Tăng, mình mong muốn đất nước được hòa bình, an ổn, cũng mong các thế hệ sau biết đến Phật Pháp, thực hành theo lời Phật dạy. Bởi nếu ai cũng tu theo chính Pháp của Phật và thực hành lời Phật dạy thì bản thân mỗi người sẽ có cuộc sống hạnh phúc, để từ đó, toàn thể gia đình, xã hội ai cũng có cuộc sống vui vẻ, hòa đồng, đất nước phát triển”.

Sư Phụ và chư Tăng trở lại rừng thiền, tiếp tục thời khóa tu tập theo Thanh quy chùa Ba Vàng
Sư Phụ và chư Tăng trở lại rừng thiền, tiếp tục thời khóa tu tập theo Thanh quy chùa Ba Vàng

Trong kinh Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Vua Munda, Đức Phật dạy rằng: “Ai cho vật khả ý thì nhận được điều khả ý”. Mong rằng lời nguyện cầu của các Phật tử CLB Cúc Vàng về một đất nước luôn hòa bình, thịnh vượng sẽ được thành tựu, và cũng nguyện cho nhiều bậc minh quân, người tài giỏi xuất hiện, nhân dân cùng đồng lòng, đoàn kết, Phật Pháp được hưng thịnh, đất nước thái hòa, an lạc.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài