Đức Phật dạy, hơi thở là mạng sống của chúng ta. Người bình thường, nếu thở ra mà không hít vào được nữa thì sẽ chết. Nhưng với những người tu tập đã rèn luyện thân tâm tốt, nếu nhập định đến một độ sâu nào đó, họ có thể ngưng hơi thở mà vẫn không chết.
Trong lịch sử Phật giáo, có câu chuyện về một vị Sư ngồi nhập định dưới gốc cây hơn nghìn năm mà không chết. Cây mọc bao trùm hết người Ngài. Dân làng cưa cây mới phát hiện được thân thể của Ngài nên khênh ra. Họ lấy khánh đánh và làm cho vị Sư đó tỉnh lại. Đây là câu chuyện rất đặc biệt trong Phật giáo. Nếu không có Phật Pháp soi sáng thì chúng ta khó mà giải thích được hiện tượng này.
Trong câu số 83 “Ngưng hơi thở”, Kinh Mi tiên vấn đáp ; Đại đức Na Tiên đã giải thích điều này thông qua sự liên hệ giữa hơi thở và thân tâm của con người.
Sự liên hệ ấy như thế nào?
Trong video “Sự liên hệ giữa hơi thở và thân tâm của con người” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu hơn về điều này.

Các bài bạn nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *