Cách đây hơn 26 thế kỷ, trong khi chúng sinh đang chìm trong màn đêm của vô minh và ái dục, Đức Phật đã ra đời, mang ánh sáng chân lý xóa tan những tăm tối triền miên của kiếp sống luân hồi, mở ra con đường đi đến bất sinh, bất diệt, không còn khổ đau.

>>> Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Đức Thế Tôn ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn, Ngài đã tuyên bố: “Ta ra đời vì hạnh phúc của chư Thiên, và loài người.”  Và quả thật, trong 49 năm hoằng Pháp, độ sinh, Ngài đã đưa biết bao chúng hữu tình từ biển mê lên bờ giác. Uy danh của Đức Thế Tôn không chỉ vang dội trong thời đại của Ngài mà vẫn còn lưu truyền suốt cả chiều dài lịch sử. Những bậc Thánh đệ tử Phật đều tán dương Ngài là bậc tối thượng, tối thắng và cao quý, là bậc mô phạm của cả trời, người và muôn loài chúng sinh. Nhưng Đức Phật đã nhập Niết Bàn, người đệ tử Phật làm sao biết về sự cao quý của Ngài?
Trên đây là video “Sự cao quý của Đức Phật” do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải, giúp chúng ta được giải tỏa thắc mắc này.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận