Bạch Thầy!
Bố con mới mất được 49 ngày và con đã lên chùa Ba Vàng làm lễ cầu siêu cho bố. Con bạch thầy gia đình con có cần để bàn vong của bố con nữa hay không hay đưa lên bàn gia tiên và gia đình chúng con có phải cúng cơm hàng ngày đến 100 ngày nữa hay không?

Thầy Thích Trúc Thái Minh trả lời về việc cúng cơm sau 49 ngày:

Theo tinh thần Đạo Phật, thì hết 49 ngày chúng ta có thể giải bàn vong được rồi. không nhất thiết để đến hết 100 ngày. Thỉnh ảnh và bát hương thờ vong lên ban thờ gia tiên. Nếu ban thờ gia tiên đã có bát hương rồi thì ta chỉ cần lấy 3 chân nhang (ở bát hương thờ vong) cắm lên bát hương thờ gia tiên là được. Trước khi chuyển, gia đình làm mâm cơm và thỉnh hương linh “nếu hương linh còn trong cõi vô hình thì thỉnh hương linh về để cho con cháu thờ tại ban thờ gia tiên”.

Theo tinh thần Đạo Phật, chúng ta cũng chỉ cúng cơm đến hết 49 ngày sang ngày 50 không cần cúng cơm.

Xem thêm: 

Cúng Phật trước hay cúng gia tiên trước?

Sắm lễ cúng giỗ thế nào để lợi ích cho cả kẻ còn và người mất

Lập bàn thờ Phật tại gia

Con gái có được thờ cúng cha mẹ, ông bà không?

Sát sinh để cúng phước đâu chẳng thấy tội còn nặng thêm

Pháp thoại: “Đồ ăn cúng người chết”

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài