Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, phẩm thứ 7, có đoạn:
“Vì lẽ trên đó nên nay con đối trước đức Phật Thế-Tôn cùng với hàng Trời, Rồng, tám bộ chúng, người với phi nhân v.v…mà có lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi Diêm-Phù-Đề, ngày lâm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tế lễ Quỷ, Thần, cầu cúng ma quái.
Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó, không có một mảy mún chi lợi ích cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi”.

Như lời Đức Phật dạy, việc sát sinh để cúng tế cho thân bằng quyến thuộc khiến cả kẻ còn lẫn người mất bị tổn phước báu và chịu nhiều quả báo ác về sau. Sát hại mạng chúng sinh là một trong những nguyên nhân chính chiêu cảm tranh chấp, xung đột, khủng bố, chiến tranh xảy ra ở khắp nơi.Vì hậu quả sát sinh gây ra rất nặng nề như vậy, nên Đức Phật đã chế giới “Không sát sinh” cho cả người đệ tử tại gia lẫn xuất gia thực hành. Bởi bản chất của chúng sinh là tham sống sợ chết, nếu chính mình quý trọng mạng sống của mình như thế nào thì chúng sinh cũng yêu tiếc mạng sống như vậy.

Để hiểu rõ hơn tại sao sát sinh không được phước mà tội còn nặng thêm, mời quý vị và các bạn lắng nghe video trên đây!

Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:

Xem thêmSắm lễ cúng giỗ thế nào để lợi ích cho cả kẻ còn và người mất?

Phật dạy 10 điều khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi (phần 1)

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận