03 T12, 2019

Sát sinh để cúng phước đâu chẳng thấy tội còn nặng thêm

Như lời Đức Phật dạy, việc sát sinh để cúng tế cho thân bằng quyến thuộc khiến cả kẻ còn lẫn người mất bị tổn phước báu và chịu nhiều quả báo ác về sau. Sát hại mạng chúng sinh...

1 0
0

03 T12, 2019

Sát sinh để cúng phước đâu chẳng thấy tội còn nặng thêm

Như lời Đức Phật dạy, việc sát sinh để cúng tế cho thân bằng quyến thuộc khiến cả kẻ còn lẫn người mất bị tổn phước báu và chịu nhiều quả báo ác về sau. Sát hại mạng chúng sinh...

1 0
0

Bình luận (0)