Đức Phật dạy: “Con đường đi đến Phật quả nhất khoát phải là con đường hiếu hạnh. Chữ hiếu đứng đầu muôn đức, đứng đầu muôn hạnh. Tâm hiếu là tâm Phật. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc hiền Thánh đều phải đi con đường đặc biệt duy nhất này”.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video.
Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài