20 T7, 2021

Ra mắt 5 đạo tràng Phật tử xa xứ, ngày 11/6/Tân Sửu

Ra mắt 5 đạo tràng Phật tử xa xứ, ngày 11/6/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

234 0
7

20 T7, 2021

Ra mắt 5 đạo tràng Phật tử xa xứ, ngày 11/6/Tân Sửu

Ra mắt 5 đạo tràng Phật tử xa xứ, ngày 11/6/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

234 0
7

Bình luận (0)