Tam Bảo chính là ba ngôi quý báu: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng Bảo. Tam Bảo chính là nơi nương tựa, là ruộng phước điền của chúng sinh. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói “Tam Bảo chính thực là chỗ dựa vững chắc nhất cho tất cả chúng sinh, giúp chúng sinh thoát khổ”. Và quả báo đau khổ nó sẽ đến với tất cả những ai ác hại Tam Bảo. Trong lịch sử cũng đã có nhiều câu chuyện về những người ác hại Tam Bảo sau đó đã phải chịu quả báo rất khổ đau.
Trong video bài giảng trên quý Phật tử và các bạn sẽ được hiểu rõ hơn về quả báo của việc ác hại Tam Bảo.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài