[Video được trích trong bài giảng kinh Mi Tiên vấn đáp câu 129: “Phước báu của Đức Thế Tôn không ưu thắng, tối thượng bằng đệ tử của mình?”, được đăng ngày 01/03/2018]

Người tại gia sống đời thế gian luôn mong mình được mạnh khỏe, sống lâu, xinh đẹp, tài giỏi, giàu có, mọi điều được tốt đẹp và may mắn. Người có được những điều này gọi là người có phước báu. Còn người không có những điều đó, ăn không đủ, xấu xí, tật nguyền, bệnh tật, nghèo khổ, thì gọi là người vô phước, hoặc thiếu phước.
Trên thế gian này, Tam Bảo là ruộng phước tối thượng cho chúng sinh gieo trồng. Người tại gia nếu biết nương vào ruộng phước này mà làm những việc phước thiện thì có thể tăng trưởng phước báu cho mình. Bởi ở nơi Tam Bảo có ba ngôi vị quý báu nhất trần gian là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo.

>>> Pháp thoại: Công đức Tam Bảo | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Nhưng nhiều người có thắc mắc về phước báu của chư Tăng rằng: Người xuất gia sống đời thiểu dục, tài sản chỉ có 3 y, một bình bát, cơm ăn ngày một bữa, không giữ tài sản riêng mình thì sao? Người xuất gia có phước báu không?
Trong video “Phước báu của người tại gia và phước báu của người xuất gia” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu hơn về điều này.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận