Phóng sinh thì tụng niệm gì?
N
Nguyễn Thị Thu Hà
01/01/2019 15:52
Ban Quản Trị
01/01/2019 16:29

Ban Quản Trị xin chào bạn,

Câu hỏi của bạn có nội dung tương tự với một câu hỏi mà Thầy đã giải đáp. Bạn vui lòng truy cập và đường link dưới đây để tham khảo câu trả lời nhé!

https://thaythichtructhaiminh.com/van-dap-phat-phap-ky-14/

5
CHIA SẺ