Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con muốn phóng sinh thì khấn làm sao cho đúng ạ?

Thầy Thích Trúc Thái Minh trả lời:

Kính thưa quý Phật tử!

Phóng Sinh Là Tốt Nhưng Cần Tránh Điều Này

Phóng sinh, cứu vật là việc chúng ta nên làm, nhất là đối với những người Phật tử. Khi phóng sinh, chúng ta chỉ cần gửi vào đó tâm từ bi của mình, cho nên không cần thiết phải làm gì bài bản, cầu kỳ. Bởi vì có nhiều người đợi làm bài bản thì con vật đã bị chết. Ví dụ như có người muốn cắm hương vào con vật nhưng đợi đi mua hương xong để làm lễ thì con vật đã chết mất rồi.

Khi phóng sinh không cần quá cầu kỳ, chỉ cần chúng ta khởi tâm từ bi, yêu thương chúng sinh
Hãy phóng sinh đúng cách và khởi tâm từ bi, yêu thương tới các con vật 

Phóng Sinh Đúng Cách Để Được Phước Báu

Khi chúng ta mua được con vật là phải mở lòng đem ra ao, ra hồ thả ngay. Khi đó, mình có thể nói các chúng sinh phát tâm quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng; hoặc chúng ta niệm danh hiệu Phật như “Nam mô A Di Đà Phật”, “Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni” khoảng 10 lần để gieo duyên cho các con vật ấy.

Quy y Tam Bảo cho trước khi phóng sinh là cách để chúng ta gieo duyên Phật Pháp cho các con vật ấy
Quy y Tam Bảo cho trước khi phóng sinh là cách để chúng ta gieo duyên Phật Pháp cho các con vật ấy

Cho nên, đối với nhà Phật, khởi tâm cứu vật, phóng sinh thì sẽ được phước báu, chứ không phải làm không có bài bản thì không được phước. Cho nên, việc đó chúng ta nên làm ngay và làm nhanh, không phải chờ đợi.

Xem thêm: Phóng Sinh Nhưng Không Tụng Niệm, Có Được Công Đức Gì?

Hướng Dẫn Nghi Thức Lễ Cúng Thí Thực và Phóng Sinh Tại Nhà

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài