Thấm nhuần lời dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, với mong muốn báo Tứ Trọng Ân, trong đó có Ân Quốc Gia, Phật tử chùa Ba Vàng đã cầu thỉnh Sư Phụ cùng Tăng đoàn chùa Ba Vàng hứa khả thọ nhận sự đặt bát cúng dường của Phật tử để hồi hướng báo Tứ Trọng Ân – Ân Quốc Gia, từ ngày 12/4 đến 15/4 nhuận Canh Tý (tức 03/6/2020 – 06/6/2020).

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *