Trên tinh thần ủng hộ Phật Pháp, hộ độ chư Tăng tu hành, được sự hứa khả của Ban tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI, ngày 12/11/Canh Tý (tức 25/12/2020), Phật tử CLB Cúc Vàng, chùa Ba Vàng đã thành kính chuẩn bị vật thực dâng lên cúng dường chư tôn đức Tăng Ni trong Đại giới đàn.
Trong kinh Tam Bảo, Đức Phật có dạy:
“Đệ tử đấng Thiện Thệ
Xứng đáng được cúng dường
Bố thí các vị ấy
Được kết quả vô lượng…”
Chính vì vậy, được cúng dường chư Tôn đức trong Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ quả là một nhân duyên thù thắng để hàng Phật tử được thực hành lời Phật dạy, làm tròn bổn phận của người tại gia cũng như gieo trồng nhân lành cho hiện tại và vị lai được hạnh phúc, an vui.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận!

Các Phật tử chùa Ba Vàng chuẩn bị vật thực cúng dường chư Tăng, Ni trong Đại Giới Đàn Tam Tổ Trúc Lâm lần thứ XI
Các Phật tử chùa Ba Vàng chuẩn bị vật thực cúng dường chư Tăng, Ni trong Đại Giới Đàn Tam Tổ Trúc Lâm lần thứ XI
Ngay từ rất sớm, các Phật tử đã chuẩn bị vật thực tại khu bếp chùa Ba Vàng để cúng dường Đại Giới Đàn
Ngay từ rất sớm, các Phật tử đã chuẩn bị vật thực tại khu bếp chùa Ba Vàng để cúng dường Đại Giới Đàn
Niềm hoan hỉ khi được làm phận sự của Phật tử chùa Ba Vàng
Niềm hoan hỉ khi được làm phận sự của Phật tử chùa Ba Vàng
Món phở chay do chính tay các Phật tử chế biến và bày trí để cúng dường Tăng, Ni trong Đại Giới Đàn
Món phở chay do chính tay các Phật tử chế biến và bày trí để cúng dường Tăng, Ni trong Đại Giới Đàn
Phật tử sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng
Phật tử sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng
Phật tử sớt bát cúng dường chư Ni chùa Ba Vàng
Phật tử sớt bát cúng dường chư Ni chùa Ba Vàng
Các Phật tử hiện đang tu học tại chùa Ba Vàng cúng dường trai tăng trong Đại giới đàn
Các Phật tử hiện đang tu học tại chùa Ba Vàng cúng dường trai tăng trong Đại giới đàn
Thực hành lời dạy của Đức Phật, Phật tử chùa Ba Vàng đã chuẩn bị, sửa soạn vật thực thành kính cúng dường trai tăng trong Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI
Thực hành lời dạy của Đức Phật, Phật tử chùa Ba Vàng đã chuẩn bị, sửa soạn vật thực thành kính cúng dường trai tăng trong Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài