20 T12, 2020

Phật sự công đức tháng 8 năm Canh Tý của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Trong tháng 8, năm Canh Tý, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã có nhiều hoạt động hoằng pháp, gieo duyên cho Phật tử và nhân dân thập phương, đem lại lợi ích, an vui cho mọi người. Kính mời quý vị cùng theo dõi những tin tức Phật sự công đức tháng 8, năm Canh Tý của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây!...

1 0
0

20 T12, 2020

Phật sự công đức tháng 8 năm Canh Tý của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Trong tháng 8, năm Canh Tý, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã có nhiều hoạt động hoằng pháp, gieo duyên cho Phật tử và nhân dân thập phương, đem lại lợi ích, an vui cho mọi người. Kính mời quý vị cùng theo dõi những tin tức Phật sự công đức tháng 8, năm Canh Tý của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây!...

1 0
0

Bình luận (0)