09 T5, 2021

Phật sự công đức tháng 2 năm Tân Sửu của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Trong tháng 02 năm Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã có nhiều hoạt động hoằng pháp, gieo duyên cho Phật tử cùng nhân dân thập phương, đem lại lợi ích, an vui cho mọi người...

58 0
7

09 T5, 2021

Phật sự công đức tháng 2 năm Tân Sửu của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Trong tháng 02 năm Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã có nhiều hoạt động hoằng pháp, gieo duyên cho Phật tử cùng nhân dân thập phương, đem lại lợi ích, an vui cho mọi người...

58 0
7

Bình luận (0)