04 T1, 2021

Phật sự Công đức tháng 10 năm Canh Tý của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Trong tháng 10, năm Canh Tý, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã có nhiều hoạt động hoằng pháp, gieo duyên cho Phật tử và nhân dân thập phương, đem lại...

8 0
3

Bình luận (0)