Là đệ tử Phật, hiểu được sự cao quý của Phật Pháp, chúng ta càng thêm kính trọng Tam Bảo, trong đó có ngôi Tăng Bảo. Phật dạy rằng, chư Tăng có 9 ân đức. Đó là trực hạnh, là thiện hạnh, là chánh hạnh, là như Pháp hạnh, xứng đáng được cung kính, được vái chào, được thân cận, được cúng dường và là phước điền tối thượng ở thế gian.
Chư Tăng bỏ được những việc khó bỏ, làm được những việc khó làm. Chư Tăng tu hành chân chính, giữ gìn phạm hạnh sẽ làm cho Phật Pháp hưng long. Người đệ tử nương vào chư Tăng để học hỏi giáo lý, và gieo trồng phước đức cho mình.

>>> Tâm nguyện độ người xuất gia và xây dựng Tăng đoàn của Thầy Thích Trúc Thái Minh

Chư Tăng chùa Ba Vàng đang ngày đêm miên mật tu tập theo pháp khổ hạnh đầu đà, cầu Thánh quả làm lợi ích cho nhân Thiên
Chư Tăng chùa Ba Vàng đang ngày đêm miên mật tu tập theo pháp khổ hạnh đầu đà, cầu Thánh quả làm lợi ích cho nhân Thiên

Ngôi vị Tăng Bảo rất quan trọng như vậy, chúng ta niệm ân đức của Tăng sẽ được phước lành.
Để hiểu hơn về ân đức của chư Tăng, Tam Bảo; kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe những lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài