13 T10, 2021

[Trực tiếp] Pháp thoại "Người bị quỷ thần quấy nhiễu"

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

323 0
2

13 T10, 2021

[Trực tiếp] Pháp thoại "Người bị quỷ thần quấy nhiễu"

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

323 0
2

Bình luận (0)