[Bài giảng Kinh Mi Tiên vấn đáp “Cúng dường Phật và chúng Tăng được phước báu” được giảng vào ngày 08/11/Kỷ Hợi]

Thời Đức Phật còn tại thế, vua quan và dân chúng cúng dường Phật và Tăng đoàn rất nhiều. Phật và chư Tăng là ruộng phước bậc nhất trên thế gian, nên khi cúng dường với tâm tịnh tín, người cúng dường sẽ được quả phước rất thù thắng ở đời này hoặc nhiều đời vị lai sau. Như trong kinh Pháp Cú có bài kệ:

“Tháng tháng bỏ ngàn vàng
Chẳng bằng trong giây lát,
Cúng dường bậc tự tu.
Cúng dường vậy tốt hơn,
Hơn trăm năm tế tự.”

>>> Lợi ích từ việc hoan hỷ với sự cúng dường tại đây!

Khi cúng dường Tăng chúng với tâm tịnh tín, người cúng dường sẽ được phước báu rất thù thắng ở đời này hoặc nhiều đời vị lai sau
Khi cúng dường Tăng chúng với tâm tịnh tín, người cúng dường sẽ được phước báu rất thù thắng ở đời này hoặc nhiều đời vị lai sau

Hy vọng qua Pháp thoại: “Cúng dường Phật và chúng Tăng được phước báu” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ luôn vững lòng tin với ruộng phước Tam Bảo và những lời Đức Phật dạy. Từ đó, mọi người cũng sẽ biết mở lòng bố thí, cúng dường, biết san sẻ, giúp đỡ, yêu thương muôn loài.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận