Hơn 2600 năm trước tại đất nước Ấn Độ cổ xưa, Thái tử Tất Đạt Đa đã vì đại sự nhân duyên, vì lợi ích cứu khổ cho vô tận chúng sinh mà xuất gia tìm Đạo. Sự rời bỏ cung vàng điện ngọc của Thái tử Tất Đạt Đa, ra đi để tìm chân lý là sự từ bỏ vĩ đại, “vô tiền khoáng hậu”. Đó là chân lý nguyên nhân của mọi sự khổ và con đường giải thoát tất cả khổ đau cho chúng sinh. Sự ra đi vĩ đại ấy là công đức thù thắng, không thể nghĩ bàn, để chúng ta có ánh đạo vàng, có đạo Phật ngày nay.

Nhân duyên của pháp thoại “Công đức xuất gia”

Ngày 08/02/Kỷ Hợi (tức 13/3/2019), nhằm kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, cũng là ngày tu học Bát Quan Trai Giới thường kỳ, bốn hàng đệ tử Phật đang tu học tại chùa Ba Vàng được Sư Phụ từ bi ban bố một thời Pháp thoại qua bài kinh có tựa đề: “Công đức xuất gia” tại một vị trí rất đặc biệt, dưới rừng thông, trên đỉnh núi Thành Đẳng. Đại chúng đã vô cùng hoan hỷ trải nghiệm không khí trang nghiêm, giống như khi xưa thời đức Phật còn tại thế, thường thuyết giảng giáo Pháp trên núi Linh Thứu tại xứ Ấn Độ.

Vẫn biết người xuất gia là vô cùng cao quý nhưng bằng trí tuệ và sự chân thật trong thực hành giáo Pháp, cùng sự phân tích rõ ràng, cặn kẽ của Sư phụ, đại chúng được rõ biết công đức xuất gia thật sự to lớn đến nhường nào. Người xuất gia đã rời bỏ con đường phàm phu để vào dòng của các bậc Thánh. Đi con đường ấy chắc chắn sẽ đến đích, đạt được giải thoát Niết Bàn an vui. Ví như chàng thanh niên Tỳ-la-tứ-na, chỉ nhờ một ngày thực sự xuất gia thanh tịnh, giữ giới tinh nghiêm mà đã được phước báu vô lượng, nhiều kiếp luân chuyển trong các cõi trời, và đến lúc thiện căn thuần thục, phát tâm Bồ Đề xuất gia, gìn giữ giới hạnh trong sạch có thể chứng các quả vị thánh cho đến quả vị Vô thượng Bồ Đề.

Vì xuất gia có lợi ích to lớn như vậy, Sư Phụ một lần nữa khuyến tấn hàng đệ tử xuất gia tinh tấn giữ vững tâm xuất gia trường viễn của mình và hàng đệ tử tại gia nên xuất gia ngay khi có đủ thiện duyên.
Sau thời Pháp thoại đặc biệt trên đỉnh núi Thành Đẳng, đại chúng ai ai cũng cảm niệm và tăng trưởng sự cung kính những bậc xuất gia chân chính – ruộng phước điền của muôn loài chúng sinh. Để tri ân Sư Phụ, các Phật tử nguyện cùng nhau hòa hợp, tinh tấn tu tập hơn nữa, hàng ngày tưới mát, làm sung mãn vườn Tâm của mình bằng chính Pháp để đạt được hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại và tích tập công đức để vị lai được khoác trên mình tấm huỳnh y mang màu giải thoát.

Trên đây là bài giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về “Công đức xuất gia”.

Các bài bạn nên xem:

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Năm giấc mơ Thái tử Tất Đạt Đa mơ trước khi thành Phật

Tại sao Thái Tử Tất Đạt Đa khi đản sinh lại không còn nhớ kiếp trước

Thực hư chuyện Đức Phật đản sinh bước đi bảy bước

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt thế nào khi ở trong thai mẹ?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận