Thể Loại - Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải

Thầy Thích Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng

Đạo Phật là đạo giác ngộ. Toàn bộ giáo lý mà Phật dạy đều nhằm đánh thức con người sớm được giác ngộ. Mê lầm là cội nguồn của đau khổ. Chỉ có giác ngộ mới cứu được mọi khổ đau của chúng sinh. Vì muốn chúng sinh thoát khỏi mê lầm nên ngài An Thế Cao người An Tức sang Trung Hoa vào đời Hán Hoàn Đế ở kinh đô Lạc Dương, trước tiên trích dịch tám điều giác ngộ biên thành quyển kinh Bát Đại Nhân Giác.

Chỉ cần tám điều giác ngộ, người Phật tử khéo ứng dụng tu hành sẽ tan biến hết mọi khổ đau lần bước tiến lên cấp bậc Bồ-tát cho đến Phật quả. Hiệu ứng của tám điều giác ngộ quả thật không thể nghĩ bàn, nếu ai thực tập thực tu sẽ nhận được bản nguyện thoát ly sinh tử.

Dưới đây là trọn bộ video bài giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác được Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải trong Khóa tu Phật tử tại chùa Ba Vàng.

Hi vọng rằng những lời giảng dạy dễ hiểu của Thầy sẽ tưới tẩm thêm cho hạt giống giác ngộ trong mỗi chúng ta được nảy nở, giúp cho mỗi người chúng ta biết nhìn lại, học theo lời dạy của đức Phật để gặt hái được nhiều lợi ích trong hiện tại và vị lai