Thức hay nhận thức chính là sự nhận biết, là sự thu góp mọi kiến thức và kinh nghiệm. Hằng ngày, chúng ta đều đang sống bằng sự nhận thức. Còn tuệ hay trí tuệ là cái thấy rõ ràng, chính xác mọi sự, mọi vật đúng như thực tướng của nó. Tuệ giống như một cái biết từ trong tự tính. Cái biết bằng tuệ là cái biết trực giác, thấy ngay không có cân nhắc.

Ví như, khi ai hỏi Đức Phật bất kỳ điều gì thì Ngài có thể trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ, tư duy. Còn chúng ta, nếu muốn nếu dùng cái thức của mình để nhận biết một vấn đề thì phải suy nghĩ, tư duy rồi mới hiểu được ra vấn đề này, khi hiểu ra rồi thì lúc đấy là nhận thức.

>>> Tĩnh tâm sinh trí tuệ, tâm càng an tĩnh trí tuệ càng phát sinh

Có thể nói, thức là những mảnh vụn của tuệ, cho nên nó không phản ánh được đầy đủ về bản chất, hiện tượng. Tất cả chúng ta ai cũng có tuệ, nhưng vì vô minh, phiền não che lấp, cho nên không thấy được. Chúng ta tu tập, gạt hết phiền não và vô minh thì sẽ trí tuệ sẽ hiển lộ.
Để hiểu rõ hơn về nhận thức và trí tuệ, quý Phật tử có thể lắng nghe video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải trên đây.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài