Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya – Tán Thán

Nếu ngoài đời sống xã hội, những lời khen ngợi đúng thời luôn là những động lực tạo nên sự phát triển tích cực cho bản thân và mọi người, thì trong Đạo Phật cũng vậy...