Câu chuyện linh ứng trong Phật Pháp đã có từ ngàn xưa. Phật Pháp không phải là mê tín dị đoan, nhưng Phật Pháp rất nhiệm màu và linh ứng. Mười phương chư Phật, các đức Bồ Tát và hết thảy Thánh Hiền, đều thương xót chúng sinh, không phân biệt chúng sinh ấy là chúng sinh nào, loài nào, dân tộc nào hay theo đạo nào, các Ngài cứu độ tất cả chúng sinh như nhau với tâm từ bi, bình đẳng. Nhưng chúng ta biết, sự linh ứng, màu nhiệm lại không xảy ra với tất cả mọi người.Không phải ai niệm Phật cũng được cứu độ!

Vậy niệm Phật thế nào để linh ứng?

Trên đây là câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về “Niệm Phật thế nào để được linh ứng và được chư Phật, Bồ Tát gia hộ?”

Các bài bạn nên xem:

5 điều cần nhớ để lời cầu nguyện được linh ứng

Cầu nguyện thế nào để Phật “nghe” thấy?

Mỗi khi tức giận hãy niệm “thần chú” này

Hướng dẫn cách lập bàn thờ Phật đem lại nhiều lợi ích cho gia chủ

“Con nên thờ Phật nào để tốt cho gia đình con?”

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *