Từ khi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề cho đến ngày nhập Niết bàn, trải qua khoảng thời gian 49 năm, Đức Phật đã đi giáo hóa khắp xứ Ấn Độ rộng lớn bao la, hết nước này đến nước khác, hễ chỗ nào Ngài đến là ánh đạo vàng bừng tỏa huy hoàng, mang đến sự an lạc cho chư Thiên và loài người.Khi giác hạnh viên mãn, Đức Phật đã 80 tuổi. Thân tứ đại của Ngài cũng theo luật vô thường mà biến đổi, yếu già. Năm ấy, Ngài vào hạ ở rừng Sa La trong xứ Câu Ly, rồi gọi thị giả A-nan đến và thông báo rằng Ngài sẽ nhập Niết Bàn trong 3 tháng nữa. Tin Đức Phật sắp vào Niết bàn lan ra như một tiếng sét giữa trời quang, đệ tử của Ngài đi truyền giáo ở các nơi xa đều lục tục trở về cùng đấng Cha lành chia ly lần cuối.

>>> Tiểu sử Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc đản sinh đến khi nhập Niết Bàn

Đúng 3 tháng sau, vào ngày rằm tháng hai năm 544 TCN, Ngài để lại những lời dạy cuối cùng, rồi nhập vô dư y Niết bàn. Trên đây là bài giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết bàn.

<em>Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật tại rừng cây Sala trước khi Ngài nhập Niết bàn</em>
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật tại rừng cây Sala trước khi Ngài nhập Niết bàn

Các bài viết bạn nên xem:

Đức Phật Xuống Trần Gian Với Bản Hoài Gì?

Lời Phật Dạy Về Ân Đức Sinh Thành

Sự thật về nơi Đức Phật thành đạo?

4 Thánh Tích Phật Giáo Tại Ấn Độ Khẳng Định Đức Phật Hoàn Toàn Là Có Thật

Pháp Thoại: Tri Ân Người Khai Sáng

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận