22 T9, 2020

Những điều người đặt tượng Phật trên xe ô tô cần biết

Hiện nay, nhiều người đặt tượng Phật trên xe ô tô để đi đường được bình an. Nhưng lợi ích của việc đặt tượng Phật trong xe ô tô như thế nào thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là một câu hỏi: “... Con được anh em, bạn bè nói rằng, nên đặt trong xe một hình tượng Phật nhỏ hoặc tượng Phật Di Đà, tượng Phật Thích Ca, hay Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi đặt như vậy, mình tham gia giao thông sẽ được an toàn và may mắn, cũng như yên tâm hơn vì xe sẽ được các Ngài bảo hộ. Có người còn bảo rằng, con nên mang tượng lên chùa để thỉnh Sư Thầy làm lễ cầu an cho thì tăng sự linh ứng, rồi hẵng mang về để lên xe… Con mong Thầy cho con lời khuyên là con có nên thỉnh tượng Phật đặt trong xe ô tô cho các chuyến đi được bình an không ạ?...”

1493 16
84

22 T9, 2020

Những điều người đặt tượng Phật trên xe ô tô cần biết

Hiện nay, nhiều người đặt tượng Phật trên xe ô tô để đi đường được bình an. Nhưng lợi ích của việc đặt tượng Phật trong xe ô tô như thế nào thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là một câu hỏi: “... Con được anh em, bạn bè nói rằng, nên đặt trong xe một hình tượng Phật nhỏ hoặc tượng Phật Di Đà, tượng Phật Thích Ca, hay Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi đặt như vậy, mình tham gia giao thông sẽ được an toàn và may mắn, cũng như yên tâm hơn vì xe sẽ được các Ngài bảo hộ. Có người còn bảo rằng, con nên mang tượng lên chùa để thỉnh Sư Thầy làm lễ cầu an cho thì tăng sự linh ứng, rồi hẵng mang về để lên xe… Con mong Thầy cho con lời khuyên là con có nên thỉnh tượng Phật đặt trong xe ô tô cho các chuyến đi được bình an không ạ?...”

1493 16
84

Bình luận (16)