01 T2, 2020

Những bước chân thiền hành trong đêm tối của chư Tăng chùa Ba Vàng

Chư Tăng chùa Ba Vàng vẫn ngày đêm miên mật thực hành Pháp của Phật. Những bước chân thiền hành của chư Tăng vẫn nối tiếp nhau thanh thoát nhẹ nhàng.

122 1
15

Bình luận (1)