Trong Kinh Nghiệp báo sai biệt, Đức Phật dạy: “Tất cả chúng sinh có liên quan với nghiệp, nương tựa nơi nghiệp, theo nghiệp của mình mà lưu chuyển”. Thật vậy, nghiệp chi phối mọi hoạt động đời sống của mỗi người. Nghiệp là năng lực sinh ra do hành vi có chủ đích tác ý của chúng ta trên hành động, lời nói và suy nghĩ. Chúng ta tạo nên các nghiệp thiện, ác và chính các nghiệp này tác động trở lại quy định chúng ta sẽ sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, mình sẽ làm việc ở môi trường như thế nào, có địa vị ra sao…

Nhà Phật dạy: “Nhất thiết duy tâm tạo”, tức là tất cả Pháp do tâm tạo nên. Cũng vậy, việc chúng ta vào môi trường cạnh tranh không lành mạnh là do tâm chúng ta cạnh tranh không lành mạnh. Muốn chuyển đổi môi trường làm việc, nhất định phải chuyển từ chính tâm của mình.

Để hiểu rõ “Nhân quả của việc cạnh tranh không lành mạnh”, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe video sau đây qua lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh nhé!

Xem thêm: Giàu, nghèo đều từ hai chữ “nhân duyên”

Pháp thoại: nhân quả và nghiệp báo

Bí quyết kinh doanh thành công theo lời phật dạy

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài