Việc chăm sóc trẻ mới sinh là một công việc vất vả, không hề dễ dàng đối với mỗi gia đình. Bởi, Đức Phật dạy mỗi người sinh ra có một phước báu về thọ mạng và sức khỏe khác nhau. Đứa trẻ có phước báu về sức khỏe, khi sinh ra sẽ được khỏe mạnh, ít ốm đau. Ngược lại, đứa trẻ nào thiếu phước báu về sức khỏe sẽ thường đau ốm, bệnh tật.
Mặt khác, xét theo nghiệp quả và nhân duyên giữa cha mẹ và con cái, nhà Phật cho rằng, con cái đến với cha mẹ có 4 loại: báo ơn, đòi nợ, trả nợ và báo oán. Theo đó, có những đứa trẻ do phước đức đời trước mà sinh ra, khiến cho cha mẹ vui vẻ, may mắn, làm ăn thuận lợi. Còn những đứa trẻ sinh ra do nghiệp báo khiến cho cha mẹ buồn khổ, bệnh tật, bị khuynh gia bại sản.

Đối với trẻ mới sinh, gia đình nên làm gì để con được khỏe mạnh, dễ nuôi?
Đối với trẻ mới sinh, gia đình nên làm gì để con được khỏe mạnh, dễ nuôi?

Vậy cha mẹ có thể làm gì để chuyển hóa nhân duyên xấu với con cái, và giúp cho con được khỏe mạnh, dễ nuôi? Trên đây là video “Nhà có trẻ mới sinh, gia đình nên làm gì để con khỏe mạnh, dễ nuôi?” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải.

Các bài viết nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận