Trong kinh Tam Bảo có đoạn:
“Tất cả chúng thiên nhân
Hãy bi mẫn đồng tâm
Lòng từ luôn rộng mở
Năng chuyên cần gia hộ
Đối với nữ nam nào
Ngày đêm thường bố thí.”
Đây là một lời thỉnh nhưng cũng là lời dạy, hướng dẫn cho chư thiên, quỷ thần và cả con người rằng: hãy đồng tâm hoan hỷ và luôn mở rộng lòng từ, gia hộ cho những vị nam nữ nào ngày đêm thường bố thí.
Vậy nên chúng ta thấy, nếu muốn được gia hộ, chúng ta phải có bố thí, phải cho ra.
Để hiểu rõ hơn về điều này, mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe bài giảng về hạnh bố thí của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận