27 T4, 2021

(Ngày 4) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Thánh Tăng Đại Ca Diếp

Chương trình tu tập được phát sóng trực tiếp lúc 18h30 hàng ngày từ 06/3/Tân Sửu đến 13/3/Tân Sửu (tức 17/4/2021 đến 23/4/2021), trừ ngày 08/3/2021 (tức 19/4/2021).

1 0
0

27 T4, 2021

(Ngày 4) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Thánh Tăng Đại Ca Diếp

Chương trình tu tập được phát sóng trực tiếp lúc 18h30 hàng ngày từ 06/3/Tân Sửu đến 13/3/Tân Sửu (tức 17/4/2021 đến 23/4/2021), trừ ngày 08/3/2021 (tức 19/4/2021).

1 0
0

Bình luận (0)