27 T4, 2021

(Ngày 2) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Thánh Tăng Đại Ca Diếp

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là một trong thập đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong giáo đoàn của Phật, Ngài là người đứng đầu về việc thực hành hạnh Đầu Đà cao quý.

10 0
1

27 T4, 2021

(Ngày 2) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Thánh Tăng Đại Ca Diếp

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là một trong thập đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong giáo đoàn của Phật, Ngài là người đứng đầu về việc thực hành hạnh Đầu Đà cao quý.

10 0
1

Bình luận (0)