29 T10, 2021

(Ngày 2) Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN H.T Thích Phổ Tuệ viên tịch

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

21 0
2

29 T10, 2021

(Ngày 2) Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN H.T Thích Phổ Tuệ viên tịch

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

21 0
2

Bình luận (0)