Người đệ tử học Phật Pháp là học lời Đức Phật dạy, rồi tư duy và thực hành. Lời dạy của Ngài là chân lý. Ai thực hành theo chắc chắn sẽ được lợi ích. Sống trong cuộc đời muôn mặt, mỗi người chọn cho mình một lối đi. Người thì hướng tới danh vị. Người lại hướng tới tiền bạc, của cải. Hay có người mong có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc,… Trên con đường hướng tới những điều đó, họ có thể sẽ gặp khó khăn, và đau khổ. Nhưng nếu áp dụng lời dạy của Đức Phật, thì họ có thể thoát khỏi đau khổ, sống an lạc hơn. Cửa chùa từ bi đã cứu khổ bao người.

Mục đích của người tu học Phật Pháp là thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc an vui
Mục đích của người tu học Phật Pháp là thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc an vui

Còn người xuất gia thì chọn một con đường đi rất khác với người thế gian. Đó là những người “đi ngược dòng đời”, là người “hướng tới ánh sáng”. Người xuất gia đã từ bỏ tiền tài, công danh, sự nghiệp ở đời để xuất gia cầu đạo, chọn cuộc sống thiểu dục, tri túc để hướng tới một mục đích tối hậu. Mục đích này cũng không ngoài mục đích của chúng sinh, là điều mà người xuất gia hay tại gia đều mong muốn.
Vậy, mục đích đó là gì?
Câu trả lời sẽ có trong video “Mục đích của người tu học Phật Pháp” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây.

Các bài viết nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận