“Trong buổi lễ cuối năm, các Phật tử đảnh lễ tạ ơn Pháp đã tưới tẩm hạt giống Bồ đề trong tâm thức của chúng ta, giúp cho chúng ta chuyển hóa thân tâm, bớt đi phiền não, tương lai đi đến chỗ hết phiền não, đạt được hạnh phúc chân thật. Điều đó rất đáng quý! Chúng ta biết, trên thế gian này, không một vật gì, không một của báu nào có thể giúp chúng ta hết khổ ngoài Pháp của Phật. Cho nên, Sư Phụ mong muốn quý Phật tử hiểu được và thấy được sự cao quý của Pháp để chúng ta cung kính Pháp, chăm chỉ học và thực hành Pháp, khiến cho bản thân mình được lợi lạc.” – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chỉ dạy Phật tử trong buổi lễ “Tạ Pháp cuối năm”.

Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Phật tử chùa Ba Vàng không thể tề tựu đông đủ để tham dự lễ “Tạ Pháp cuối năm”. Do đó, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa đã đại diện cho Phật tử trong hơn 200 đạo tràng dâng lên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh những lời cảm niệm sâu sắc về ân đức giáo dưỡng của Người trong một năm qua. Cũng nhân duyên này, các Phật tử xin hứa sẽ tiếp tục tinh tấn tu tập để không những đem lại lợi ích cho mình mà rộng hơn là làm lợi ích cho chúng sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận!

Các Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa đã đại diện cho hàng nghìn Phật tử chùa Ba Vàng đang tu tập, sinh hoạt tại hơn 200 đạo tràng trong và ngoài nước dâng lên Sư Phụ lời tạ Pháp
Các Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa đã đại diện cho hàng nghìn Phật tử chùa Ba Vàng đang tu tập, sinh hoạt tại hơn 200 đạo tràng trong và ngoài nước dâng lên Sư Phụ lời tạ Pháp
Phật tử cảm niệm tri ân Sư Phụ
Phật tử cảm niệm tri ân Sư Phụ
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi lễ Phật tử dâng lời tạ Pháp, tri ân Sư Phụ đã hằng giáo dưỡng Phật tử tu học trong chính Pháp của Như Lai
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi lễ Phật tử dâng lời tạ Pháp, tri ân Sư Phụ đã hằng giáo dưỡng Phật tử tu học trong chính Pháp của Như Lai
Các Phật tử trang nghiêm tham gia buổi lễ tạ Pháp tại nhà qua màn ảnh nhỏ
Các Phật tử trang nghiêm tham gia buổi lễ tạ Pháp tại nhà qua màn ảnh nhỏ
Các Phật tử tham gia và theo dõi buổi lễ tạ Pháp tại nhà
Các Phật tử tham gia và theo dõi buổi lễ tạ Pháp tại nhà

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài