Đức Phật đã vì một đại nguyện lớn lao, một lòng từ vô lượng mà khước từ mọi hạnh phúc, quyền uy, tiện nghi vật chất ở thế gian để cầu đạo giải thoát. Nên trước khi ngồi dưới cội cây Bồ đề, Ngài phát đại nguyện: “Dù cho da, thịt, xương, gân của ta có tan hoại và máu ta có khô cằn. Nếu không đạt quả vị Chánh Giác, ta sẽ không rời chỗ này…” Và sau 49 ngày đêm thiền định, Ngài đã chứng quả Vô thượng chánh đẳng chánh giác, với danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật.

>>> Tiểu sử Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc đản sinh đến khi nhập Niết Bàn

Sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ đề, lời khải hoàn của Đức Phật đã được thốt lên như một lời cảm thán
Sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ đề, lời khải hoàn của Đức Phật đã được thốt lên như một lời cảm thán

Trong màn đêm của vô minh và ái dục, Đức Phật xuất hiện như mặt trời sáng rỡ của buổi sáng mai, xua tan bóng tối của đêm đen dày đặc. Ngài đã tìm ra con đường đi đến chân hạnh phúc, thoát khỏi mọi khổ đau, đạt được an lạc, tịch tĩnh. Chính Đức Phật sau khi thành đạo, cũng đã thốt lên một lời đầy cảm thán, như lời khải hoàn ca của người chiến thắng.

>>> Sự thật về nơi Đức Phật thành đạo?

Trên đây là lời giảng giải của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về lời khải hoàn của Đức Phật khi Ngài thành đạo.

Các bài viết bạn nên xem: 

Đức Phật đã làm “Một cuộc cách mạng” về quyền bình đẳng của phụ nữ

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

4 nhân duyên hội đủ để Đức Phật đản sinh

Về Đức Phật Thích Ca và Phật Tổ Như Lai

Pháp Thoại: Tri Ân Người Khai Sáng

Content Protection by DMCA.com

3 bình luận