“Chúng con nguyện xin ơn trên Tam Bảo, ơn Đức Phật Dược Sư Quang Vương Như Lai, Đức Bồ Tát Nhật Quang và Nguyệt Quang Biến Chiếu gia hộ cho dịch bệnh COVID-19 sớm được khống chế và dập tắt để cuộc sống của nhân dân sớm được bình an, hạnh phúc trở lại.” – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nguyện hồi hướng.

Tôn tượng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật trong đàn lễ cầu tiêu tai diên thọ tại chùa Ba Vàng
Tôn tượng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật trong đàn lễ cầu tiêu tai diên thọ tại chùa Ba Vàng

Trên tinh thần hộ quốc an dân, chiều ngày 08 tháng Giêng năm Tân Sửu (tức 19/02/2021), Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ khai đàn Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ – Quốc Thái Dân An. Chương trình được tổ chức nội bộ và phát trực tuyến để Phật tử, nhân dân thập phương đồng hướng tâm tới đàn tràng, phát nguyện tu tập các công đức theo lời Phật dạy trong kinh Dược Sư.

Trên tinh thần hộ quốc an dân, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ khai đàn Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An.
Trên tinh thần hộ quốc an dân, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ khai đàn Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ – Quốc Thái Dân An.
Chư Tăng chùa Ba Vàng trang nghiêm trong lễ khai đàn Dược Sư
Chư Tăng chùa Ba Vàng trang nghiêm trong lễ khai đàn Dược Sư

Nương nhờ từ lực Tam Bảo, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh bạch thỉnh hồi hướng công đức tu hành, cầu nguyện cho Tổ quốc khang ninh, thái bình, thịnh vượng, đất nước đẹp giàu, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc; toàn thể chúng sinh nương nhờ công đức đàn tràng mà được thân tâm thanh thái, tai ách tật bệnh được tiêu trừ, oan khiên hóa giải, lòng tin Tam Bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng.

Lễ khai đàn Dược Sư đã diễn ra trong không khí linh thiêng và trang nghiêm
Lễ khai đàn Dược Sư đã diễn ra trong không khí linh thiêng và trang nghiêm

Đàn lễ Dược Sư sẽ diễn ra đến hết tháng Giêng năm Tân Sửu. Sư Phụ khuyến thỉnh Phật tử ở tại gia đọc tụng và hành trì kinh Dược Sư, kinh Tam Bảo tại nhà để bản thân cùng gia quyến được hộ trì an lành mà vượt thoát nạn dịch.

Các Phật tử trang nghiêm tham dự buổi lễ khai đàn Dược Sư tại nhà
Các Phật tử trang nghiêm tham dự buổi lễ khai đàn Dược Sư tại nhà
Các Phật tử trang nghiêm tham dự buổi lễ khai đàn tại nhà
Các Phật tử trang nghiêm tham dự buổi lễ khai đàn tại nhà

>>> Lễ khai Pháp – khai đàn Dược Sư | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài