23 T1, 2022

Lễ tưởng niệm thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

Lễ tưởng niệm thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, ngày 21/12/Tân Sửu (tức 23/01/2022)

191 0
2

Bình luận (0)