19 T11, 2021

Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh Covid-19 | chùa Ba Vàng

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

68 0
1

19 T11, 2021

Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh Covid-19 | chùa Ba Vàng

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

68 0
1

Bình luận (0)