02 T9, 2021

Lễ cầu Quốc thái dân an - Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh 02/9 | Chùa Ba Vàng

Chương trình do chư Tăng Ni đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

9 0
1

Bình luận (0)