27 T7, 2021

Lễ cầu Quốc thái dân an, cầu siêu anh hùng liệt sĩ và cầu hóa giải nạn dịch Covid-19

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

88 0
3

Bình luận (0)