Con bạch Thầy! Khi lập đàn tràng, nếu không có phướn ngũ sắc, hương bột, hương bôi vậy có được không ạ?

Câu Trả Lời Từ Thầy Thích Trúc Thái Minh:

Không có cũng được mà tâm thành là chính. Mình dùng hương của tâm mình đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Năm hương này chính là 5 màu của lá phướn. Cho nên chúng ta hiểu về sự như thế nhưng về lý phải hiểu ở tâm. Dù có phướn, có hương mà tâm mình không chân thành, cung kính thì cũng vô ích thôi. Các Phật tử nhớ rằng đạo Phật mình là nhất thiết nơi tâm, đó là căn bản.

Cho nên tổng kết lại đức Phật dạy chúng ta tu tâm, chuyển tâm, nghiệp quả từ tâm, phước báo từ tâm. Tất cả đều quay về gốc ở tâm mình, chúng ta không đặt nặng cái bên ngoài. Tâm có thì mọi cái bên ngoài sẽ đủ. Còn tâm không thì cái bên ngoài cũng không có gì. Mà Phật nói ngài chứng tâm chúng ta đâu phải chứng mấy cái bên ngoài, các Tổ ngày xưa ở trong núi sâu có hương, phướn gì đâu mà các ngài vẫn thành tựu.
Vậy chúng ta phải hiểu sự bản chất của tu Phật, chính sự tu Phật này sẽ đưa chúng ta đến chỗ chân thật, còn nếu chấp vào hình tướng bên ngoài quá nhiều thì sẽ sai đi cái chân thật.

Xem thêm: Tụng Kinh Gì Để Cầu An, Và Tụng Kinh Gì Để Cầu Siêu ?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *