20 T10, 2022

Làm sao để thu hút nhân tài?

Làm cách nào để Thầy thu hút được các bạn nhân tài giỏi, những bạn sinh viên xuất sắc về làm việc, công tác tại chùa ạ?

15 1

20 T10, 2022

Làm sao để thu hút nhân tài?

Làm cách nào để Thầy thu hút được các bạn nhân tài giỏi, những bạn sinh viên xuất sắc về làm việc, công tác tại chùa ạ?

15 1
7

Bình luận (1)